Urząd Statystyczny w Poznaniu informuję,

iż w okresie od kwietnia do czerwca br.na terenia Gminy Rychwał w wybranych gospodarstwach rolnych realizowane będą badania ankietowe Europejskie badania warunków życia ludności. Więcej informacji na stronie internetowej: http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/europejskie-badanie-warunkow-zycia-ludnosci-eu-silc/

 

eusilc