Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała na swojej stronie: Wyniki badania ankietowego preferencji mieszkańców dotyczących wariantów rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski-Kalisz-Konin, przeprowadzonego podczas konsultacji społecznych. Link do strony znajduję się: tutaj

 

 

Raport wraz z mapami z konsultacji społecznych dot. Rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin, otrzymany do publikacji od GDDKiA w Poznaniu (sprawę prowadzi mgr inż. Hanna Przybylska tel. +48 61 846-20-51, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Ze względu na ochronę danych osobowych część danych zanonimizowano.
Link do dokumentów pdf: tutaj

 

Informacja GDDKiA w Poznaniu w sprawie rozbudowy DK25.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu w odniesieniu do pism mieszkańców m. Rychwał dotyczących sprzeciwu wobec zaproponowanych wariantów 1 i 2, informuje iż w kolejnym etapie prac proponowane warianty poddane zostaną analizie wielokryterialnej, która umożliwi ich uszeregowanie według przyjętych kryteriów technicznych, środowiskowych, transportowych, ekonomicznych, czy też preferencji mieszkańców. Do przeprowadzenia pełnej analizy wielokryterialnej będą analizowane wszystkie trzy warianty. W wyniku tej analizy zostanie wyłoniony wariant najkorzystniejszy, oceniony i potwierdzony przyjęciem na posiedzeniach Zespołu i Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI i KOPI), przy udziale m.in. przedstawicieli władz samorządowych i instytucji. Następnie, tak wybrany wariant zostanie wskazany jako wariant preferowany do realizacji we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU), która zatwierdzi przebieg rozbudowy drogi krajowej. Na dzień dzisiejszy złożenie wniosku o decyzję DŚU planowane jest na przełom 2018 i 2019 roku. Natomiast uzyskanie decyzji DŚU planowane jest obecnie na III kwartał 2019 roku. Po zapewnieniu finansowania, kolejnym etapem prac będzie opracowanie Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).