Informacja WODR


Z uwagi na obowiązek składania wniosków o dopłaty bezpośrednie drogą internetową został nałożony na rolników obowiązek założenia konta na platformie.
Przypominam, że do założenia powyższego konta niezbędne są:
• Numer identyfikacyjny – numer gospodarstwa
• Kwota ostatniego ARiMR, zrealizowanego w roku 2017 ( w przypadku gdy rolnik w jednym dniu otrzymał więcej niż jeden przelew należy wprowadzić kwotę z największego przelewu, w przypadku braku otrzymania przelewu od ARiMR w roku 2017 należy wprowadzić wartość 0 )
• 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
• Adres e-mail – pole nieobowiązkowe
W razie pytań zapraszam wszystkich zainteresowanych do biura w Rychwale –
ul. Tuliszkowska 1.
Jednocześnie informuję iż im szybciej założymy konta tym lepiej, serwer będzie mniej obciążony i nie będzie problemów technicznych.
Przypominam również o możliwości składania oświadczeń w gospodarstwach w których nie wprowadzono żadnych zmian w strukturze.
12 lutego o godzinie 10 odbędzie się szkolenie ( restrukturyzacja gospodarstw, zakładanie działalności gospodarczej oraz podatek VAT w rolnictwie). Serdecznie zapraszam – omówimy sposób składania oświadczeń. (Ruszają od 14 marca).

Magdalena Brzeźnicka
tel. 512 716 888