W dniu 17 stycznia dokonano oficjalnego otwarcia drogi gminnej Wola Rychwalska – Złotkowy oraz drogi w miejscowości Lubiny. W otwarciu dróg udział wzięli: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Starosta Powiatu Konińskiego Stanisław Bielik, Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara, Radny Powiatu Konińskiego Wiesław Bednarek, Radni Rady Miejskiej w Rychwale, wykonawcy robót i projektanci oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości.
W ramach inwestycji na drodze Wola Rychwalska - Złotkowy wykonano nawierzchnię asfaltową, zjazdy oraz odwodnienie i oznakowanie pionowe na odcinku o długości ponad 2,2 km. Inwestycję zrealizowano w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita koszt inwestycji to ponad 670 000 zł z czego dofinansowanie to kwota 419 000 zł. W Lubinach natomiast wykonano drogę asfaltową o długości 558 m za łączna kwotę 212 645 zł.
Modernizacja infrastruktury drogowej przynosi wiele korzyści dla społeczności lokalnej. Dzięki realizacji inwestycji drogowych nie tylko poprawił się komfort jazdy kierowców, skrócił się czas dojazdu do poszczególnych domostw, ale także polepszyły się warunki dowozu uczniów do szkół.

Przejdź do agalerii>>>