W dniu 14 listopada w miejscowości Jaroszewice Rychwalskie odbył się odbiór chodnika wybudowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 443 relacji Jarocin – Tuliszków. To już ostatni etap inwestycji realizowanych ze środków samorządu Województwa Wielkopolskiego przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.
Odbioru chodnika dokonali wspólnie: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Kazimierz Pałasz, Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Paweł Katarzyński,  Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Rychwale Roman Drewniacki. W odbiorze uczestniczyli również Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie Marek Jaśkowiak, Radni Rady Miejskiej w Rychwale, sołtysi oraz mieszkańcy Jaroszewic Rychwalskich i Rychwała.

chodnik2017_1


Inwestycje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków rozpoczęły się w 2011 roku. Pierwszy etap który zakończył się w 2012 roku obejmował powstanie kanalizacji deszczowej i chodnika w m. Jaroszewice Rychwalskie. Druga realizowana od 2016 roku do chwili obecnej. Inwestycja obejmowała budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową i przebudowano zjazdy na odcinku Jaroszewice Rychwalskie – Rychwał ul. Grodziecka. W sumie w ramach wszystkich zadań wykonano około 3 kilometrów chodnika wraz ze zjazdami oraz kanalizacją deszczową. Odbiór chodnika w Jaroszewicach Rychwalskich kończy całości inwestycji, której wartość to 1 815 008,99 zł, a koszt ostatniego zadania realizowanego w 2017 roku to 730 262,77 zł. Wykonawca inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa.
Jesteśmy przekonani, że poprawa stanu infrastruktury drogowej w naszej gminie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa, szczególnie pieszych i rowerzystów.

Przejdź do galerii>>>