Zwrot podatku akcyzowego w drugim terminie 2017 r.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego:

  • sierpnia

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Zwrot jest przyznawany w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi:

81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą: 1 - 31 października 2017 r.

Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta lub na stronie internetowej.