RYCHWALSKI PROGRAM MIESZKANIOWY - RPM

 

W lipcu 2017r. Gmina Rychwał przystępuje do realizacji Rychwalskiego Programu Mieszkaniowego. W tym roku rozpoczęta zostanie budowa pierwszych 16 mieszkań,
których lokalizację przewidziano przy Placu Wolności 10. Mieszkania będą te posiadały status mieszkań komunalnych z możliwością dojścia przez najemcę do ich własności w okresie 15 lat. Szacunkowa cena jednego metra kwadratowego wynosić będzie około 3.000,00 zł.
Przydział lokali mieszkalnych odbywać się będzie na zasadzie zapisów Regulaminu,
który do zatwierdzenia przez Radę Miejską w Rychwale, Burmistrz Stefan Dziamara zamierza przedstawić jeszcze na lipcowej sesji.
 Lokator mieszkania dokonywał będzie 2 płatności z których jedna dotyczyć będzie czynszu eksploatacyjnego w granicach 150 PLN/ miesiąc, a druga zadatku na wykup mieszkania, którego wysokość uzależniona będzie od wysokości partycypacji w początkowej wpłacie na poczet wykupu mieszkania. Kwota pozostała do zapłaty tytułem wykupu mieszkania oprocentowana będzie na poziomie WIBOR3 M+1,5%, co w obecnej chwili daje oprocentowanie nominalne na poziomie 3 %. Realny koszt odsetek w okresie 15 lat powinien wynieść 22,37%.
Mieszkaniec oczywiście będzie mógł zaciągnąć kredyt hipoteczny na wykup mieszkania w Banku komercyjnym wydłużając okres spłaty jak i zamieniając malejące raty kapitałowo odsetkowe
na równe w całym okresie płatności, co zmniejszy miesięczne obciążenia budżetu tytułem opłat kredytowych, nie mniej jednak zwiększy to istotnie koszt zobowiązania finansowego.
Poniżej przedstawiono przykładowe wyliczenie dla hipotetycznego mieszkania nabywanego w RPM. Wyliczenie nie ujmuje kosztów mediów ponoszonych indywidualnie takich jak woda, prąd, zużycie gazu na ogrzewanie i do podgrzania ciepłej wody użytkowej, opłata „śmieciowa”.
Cena mieszkania 150 000,00 zł
Powierzchnia m² 50,00
Partycypacja 20,00%
Czynsz/miesiąc 155,00 zł
Zadatek na kupno mieszkania/miesiąc 965,00 zł
Razem 1 120,00 zł
Osoby zainteresowane wynajem połączonym z wykupem mieszkań na powyższych zasadach zapraszamy do składania deklaracji w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale. Szczegółowych informacji udziela p. Marek Grabiński, tel. 63 2481001 wew.20.