Zawody Sportowo-Pożarnicze w Rychwale


16 lipca br. na Stadionie Miejskim w Rychwale odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Zawody odbywały się w prawdziwie sportowej atmosferze.
W zawodach udział wzięło 10 drużyn OSP (seniorzy), 5 młodzieżowych drużyn
pożarniczych oraz 3 żeńskie drużyny pożarnicze z Jaroszewic Grodzieckich,
Rychwała i Czyżewa. Druhowie rywalizowali ze sobą w trzech konkurencjach:
sztafecie pożarniczej z przeszkodami, ćwiczeniach bojowych oraz musztrze. Sędziowie
nie mieli łatwego zadania. Liczył się nie tylko czas, ale poprawność
wykonywanych zadań. Po zakończeniu zmagań wszystkie drużyny zostały ponownie wprowadzone na stadion, gdzie Sędzia Główny odczytał protokół komisji sędziowskiej
z zawodów. Uczestnicy niedzielnych zawodów otrzymali puchary i nagrody. W trakcie zawodów organizatorzy zapewnili strażacką grochówkę.


W wyniku zawodów klasyfikacja generalna wygląda następująco:

W grupie męskiej A:
1. Kuchary Kościelne
2. Siąszyce
3. Dąbroszyn
4. Broniki
5. Gliny
6. Święcia
7. Grochowy
8. Rychwał
9. Jaroszewice Grodzieckie
10. Rozalin
W grupie żeńskiej A:
1.Czyżew
2. Rychwał
W grupie męskiej MDP:
1. Kuchary Kościelne
2. Rychwał
3. Siąszyce
4. Dąbroszyn
5. Rozalin

W grupie żeńskiej MDP:
1. Jaroszewice Grodzieckie
W Musztrze:
1. Jaroszewice Grodzieckie

Zawody 2017_2