Informacja


Burmistrz Rychwała informuje mieszkańców Gminy i Miasta Rychwał, ze Główny Urząd Statystyczny w Poznaniu przeprowadzi w 2017 roku Statystyczne Badania Rolne na terenie całego kraju, które dotyczyć będą badania pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. Badaniami objęte będą wylosowane indywidualne gospodarstwa rolne na terenie całego województwa wielkopolskiego. Przeprowadzane będą metodą wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego spotkania z rolnikiem. Ankiety rolne można także wypełnić samodzielnie wykorzystując aplikację dostępną na stronie internetowej pod adresem: https://rolnictwo.stat.gov.pl/.

Statystyczne badania rolne

Ankieta