Burmistrz Rychwała ogłasza otwarty konkurs ofert na  realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju kultury fizycznej i sportu w gminie Rychwał.

 

Konkurs pod nazwą "Rozwój kultury fizycznej i sportu w gminie Rychwał w roku 2016"

Otwórz dokument: Informacje o konkursie